thi công phần cứng cảnh quan, phần cứng cảnh quan, hardscape, landscape

 1) Đường dạo: đường dạo bê tông; đường dạo lát gạch, đá; đường dạo đá dậm bước...

2) Dán đá, sỏi nghệ thuật:

3) Chòi nghỉ, dàn hoa:

4) Dán cỏ nhân tạo

5) Tiện ích cảnh quan: máy tập gym ngoài trời, thiết bị sân chơi trẻ em, ghế nghỉ...

hotline